Käyttöohje / Tallennuksen poistaminen

Tallennuksen poistaminen

Tallennetun lomakkeen poistaminen tapahtuu avaamalla tallennettu lomake ja valitsemalla lomakkeen toimintavalikosta toiminto "Poista tallennus". Huomaa että lomakkeen toimintavalikon sijainti riippuu käytettävästä näyttölaitteesta, ks. kuvat alla

Kun lomake merkitään valmiiksi, se poistetaan automaattisesti järjestelmästä 40 päivän kuluttua valmiiksi merkitsemisestä tai viimeisimmästä tallennusajankohdasta.


Lomakkeen toiminnot valikko avattuna, kun käytetään leveää näyttöä.


Lomakkeen toiminnot valikko avattuna, kun käytetään kapeaa näyttöä.