Käyttöohje / Lomakkeen merkitseminen valmiiksi

Lomakkeen merkitseminen valmiiksi

Keskeneräinen tallennettu lomake säilyy palvelussa niin kauan, että se poistetaan poistotoiminnolla tai merkitään valmiiksi.

Valmiiksi merkitty lomake poistetaan palvelusta automaattisesti 40 päivän kuluttua tallennusajankohdasta. Vaikka lomake on merkitty valmiiksi, sitä on vielä mahdollista muokata ja tallentaa ja siitä voidaan muodostaa uusi PDF-dokumentti 40 päivän ajan. Lomakkeen automaattinen poisto ajoitetaan 40 päivän päähän viimeisimmästä tallennushetkestä.

Lomake voidaan merkitä valmiiksi lomakkeen valikosta löytyvällä Merkitse valmiiksi toiminnolla. Lomakkeesta voi merkitä valmiiksi myös kun lomakkeesta muodostetaan PDF-dokumentti tai lomake lähetetään sähköpostiin tai allekirjoituspalveluun, ks. kuva alla.